بسمه تعالی
شهروندان گرامی، در راستای کمک به اجرای ماده 2 از فصل دوم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت(مناسب سازی اماکن عمومی و مبلمان شهری) به منظور رفت و آمد آسان برای توان یابان عزیز لطفا درصورت مشاهده موانع، فرم زیر را تکمیل فرمائید تا در اولویت بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی:
شماره تماس: *
ساکن شهرستان: *
*********************************************************************************************************
در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل مناسب سازی:
درموارد ذیل، مناسب سازیی انجام نشده و امکان تردد برای توان یابان و جانبازان و ... وجود ندارد یا بسیار سخت است.
نام و نشانی دستگاه: *
ورودی ساختمان آسانسور سرویس بهداشتی نرده پله ها پازل نابینایان تابلوهای راهنما پارکینگ توانخواهان
در صورت وجود مشکل در تردد برای عزیزان توان یاب در ارتباط با اماکن عمومی و مبلمان شهری لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید:
ساختمان پزشکان ساختمان خدماتی مسجد مجتمع ورزشی مجتمع تفریحی پارک
پیاده رو ایستگاه تاکسی ایستگاه اتوبوس پل تقاطع خیابان به پیاده رو پیاده راه
نام و نشانی مکان هایی را که تیک گذاشته اید بنویسید:*
*******************************************************************************************************************
با عنایت به الزام تکریم ارباب رجوع، مخصوصا توان یابان عزیز، لطفا نظر خود را در خصوص موارد زیر اعلام نمائید:
نام دستگاه:
تاریخ مراجعه:
موضوع درخواست:
پاسخ ارائه شده:
نحوه برخورد: مدیر کارمند مربوطه
عالی خوب بد بسیار بد
در صورت تمایل نظرات و پیشنهاداهای خود را در خصوص کلیه موارد ثبت نمائید: