سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
مدیرکل

 
نعمت احمدي متولد  1347، استان اردبیل،

سوابق شغلی:

28سال خدمت در پست های:

1- مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری

2. مدیرکل امور اداری و مالی استانداری

3. معاون برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری، اداره کل دفتر برنامه ریزی استانداری اردبیل.  

4. سرپرست معاون، برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری، اداره کل دفتر برنامه ریزی استانداری اردبیل.  

5. مدیر و عضو هسته گزینش استانداری اردبیل ( کسب مقاو دوم کشوری )

6. مسوول و عضو گزينش استانداري اردبیل

7. عضو موقت هسته گزینش استانداری گیلان

8. كارشناس مسوول امور امنيتي استانداری اردبیل

9. مشاور مالی معاونت سياسي و امنيتي استانداری اردبیل

10. كارشناس امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداری اردبیل

11. مسوول پيگیري معاونت سياسي و امنيتي استانداری اردبیل

12. كارشناس امورمالي استانداري اردبيل ( دریافت عنوان کارشناس نمونه با تقدیر وزیر کشور)

13. مسوول مالی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه به قاچاق کالا و ارز استان اردبیل

14. عامل ذیحساب کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه به قاچاق کالا و ارز استان اردبیل

15. کارشناس امور سیاسی ( مسوول دبیرخانه کمیسیون کارگری، کمیسیون دانشجویی و کمیسیون اقوام و فرق اسلامی شورای تامین استان )

16. عضو هیات عالی بازرسی استانداری اردبیل

17. کارشناس تشکیلات و بهبود روشها و فرآیندها استانداری اردبیل

18. عضو کمیته نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری

19. عضو و دبیر کمیته اصلاح ساختار، فرایند ها، بهروه وری و فناوری های مدیریتی استانداری
20. عضو و مسوول دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت و منابع استانداری  

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.