نقشه سایت|صفحه اصلی|تماس با ما|نظرسنجی
سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
دوشنبه ١٤ اسفند ١٤٠٢
صفحه اصلی > صفحه اصلی > Hide Menu > اردبیل در یک نگاه > گردشگری و دیدنی های استان > پل های تاریخی 
پل های تاریخی

 نام پل: پل آغلاغان نير
 نام شهرستان: نير
 آدرس: جاده اردبيل به سراب
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 2558
 ابعاد: 37/90×5×5/50 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل: اين پل بر روي رودخانه نير بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 1377 ه.ش
 توصيف معماري:
اين پل داراي چهار چشمه با پايه هاي سنگي و طاق هاي آجري مي باشد. اندازه هر چهار دهانه قوس متفاوت است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگار دوران صفويه مي باشد از سال 1377 ه.ش عمليات مرمتي توسط سازمان ميراث فرهنگي شروع شده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل چهار دهانه آجري با قوس هاي مربع (شمشيري) و موج شکنهاي سنگي مي باشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل بر روي رودخانه نير واقع شده و گذر افراد پياده مي باشد.

 

پل ابراهيم آباد
اين پل در ابتداي کوچه ابراهيم آباد بر روي رودخانه بالخلو در شهر اردبيل ساخته شده و متعلق به دوره صفويه است. آدام اولئاريوس مي نويسد که رودخانه بالخلو در شهر اردبيل به دو شاخه شده و از درون شهر مي گذرد. ظاهراً پل ابراهيم آباد نيز از جمله پلهايي است که پيترودولاواله در سفرنامه خود به آن اشاره کرده است. پل ابراهيم آباد داراي 4 چشمه است که دو دهنه آن در سالهاي اخير مورد بازسازي قرار گرفته است.

 

 

 

پل الماس
بر روي رودخانه بالخلو در غرب شهر اردبيل و بر سر راه اردبيل به سراب ساخته شده است. تا قبل از احداث پل جديد رفت و آمد وسايط نقليه از روي اين پل انجام مي گرفت.
 

 

پل ججين يا (داش کسن)
اين پل در اخل شهر اردبيل و بر روي رودخانه بالخلو ساخته شده است. پل ججين داراي 7 چشمه است و هم اکنون نيز مورد استفاده مردم قرار مي گيرد.

 

 

 

پل دوجاق
 نام شهرستان: مشگين شهر
 آدرس: جاده قديم مشگين شهر به اردبيل – گردنه معروف دوجاق – مابين روستاي ارباب کندي و گنديشمن – ضلع غربي رودخانه قره سو
 قدمت: پهلوي دوم
 ابعاد: 21×8×6/20 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه قره سو بنا شده است.
 توصيف معماري:
پل دوجاق پلي يک دهانه و اجرا شده با مصالح آجري و نماي سنگي مي باشد.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل بر روي پل قديمي تر و در سال 1317 ه.ش ساخته شده که تاريخ احداث آن بر روي کتيبه اي در نماي آن به چشم مي خورد.
 مشخصات فني:
اين پل داراي يک دهانه با قوس شاخ بزي تند با مصالح آجري و نماي سنگي ميباشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل به دليل تغيير مسير از راه اصلي مشگين شهر به اردبيل از رونق افتاده و بندرت تردد وسايط نقليه را تأمين مي کند و فقط دامداران و کشاورزان از آن استفاده مي کنند.
 تزئينات به کار رفته و نوع آن:
اين پل داراي تزئينات آجري زيبايي به صورت رومي و ضربي مي باشد که علاوه بر حالت تزئين، نقش سازه اي را نيز ايفا مي کند.

 

نام پل: ساميان
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: کيلومتر 15 جاده قديم اردبيل به مشگين شهر
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 884
 ابعاد: 55/00×5/02×3/95 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل در مسير ارتباطي شهر اردبيل به مغان و قفقاز بر روي رودخانه قره سو واقع گرديده است.
 توصيف معماري:
پل ساميان پلي شش چشمه و اجرا شده با بدنه آجري پايه طاق سنگي ميباشد. دهانه مياني، پل بزرگتر از دهانه هاي جانبي مي باشد که بصورت متقارن در دو طرف اين دهانه قرار گرفته اند. بزرگتر بودن دهانه وسطي باعث زاويه دار بودن دست انداز و عرشه پل شده است. به نظر مي رسد که اين پل قبلاً داراي هفت چشمه و بصورت متقارن بوده که به مرور زمان يکي از دهانه ها از بين رفته است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين پل يادگار دوره صفويه مي باشد که در مسير ارتباطي شهر اردبيل به مغان و ارمنستان از طريق جاده قديم مشگين شهر بنا شده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل شش دهانه اجرا شده با سنگ و آجر بصورت قوس هاي شاخ بزي و موج شکنهاي سنگي مي باشد. موج شکنهاي اين پل در دو طرف نما متفاوت است. يک طرف پل به صورت منحني و طرف ديگر به صورت تيز اجرا شده است. بر روي اين پل چهار ميل راهنما در منتهي اليه چهارگوشه پل وجود داشته که به مرور زمان از بين رفته اند.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل در مسير ارتباطي جاده اردبيل به قفقاز بر روي رودخانه قره سو واقع شده است که در حال حاضر گذر وسائط نقليه از جمله تريليهاي بارکش را (که متجاوز از سي تن وزن دارند) تأمين مي کند.

پل سيدآباد
• در ابتداي کوچه سيدآباد بر روي رودخانه بالخلو در محله پيرمادر ساخته شده و داراي 5 دهنه با تاق ضربي و آجري است. نام پل: سيدآباد
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: اردبيل – محله سيدآباد
• قدمت: صفوي
• شماره ثبت: 877
• ابعاد: 23/80×5/35×3/70 متر
• بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
• تاريخ شروع مرمت: سال 1374 ه.ش
• توصيف معماري:
پل سيدآباد پلي سه چشمه و اجرا شده با سنگهاي تراش يافته و ملات آهکي در ازاره و آجر 20×20 و ملات گچي در طاقها مي باشد. دهانه وسطي پل بزرگتر از دهانه هاي جانبي مي باشد که بصورت متقارن در دو طرف اين دهانه قرار گرفته اند بزرگتر بودن دهانه وسطي پل باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است.
• شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگار دوره صفويه مي باشد که مسير ارتباطي جاده قديم طالش و خلخال به دروازه ورودي اردبيل را تأمين مي کند. عمليات مرمتي اين پل در سال 1374 (ه.ش) شروع شده است.
• مشخصات فني:
اين پل شامل سه دهانه آجري با قوس هاي شاخ بزي کند و موج شکنهاي سنگي مي باشد.
• نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده و گذر افراد پياده را تأمين ميکند.

 

نام پل: فيروزآباد
 نام شهرستان: کوثر
 آدرس: خلخال – شهرستان کوثر – بخش فيروزآباد
 قدمت: پهلوي
 ابعاد: 33/5×6/6×22/5 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه فيروزآباد – يکي از سرشاخه هاي فرعي قزل اوزن بنا شده است.
 توصيف معماري بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل داراي يک دهانه با قوس بيضوي شکل مي باشد که در هر طرف با چهار طاق دزد با ارتفاع متفاوت پوشش داده شده است. مصالح ساختماني پل سنگهاي رسوبي حکمي است که در سالهاي اخير دستندازهاي سنگي آن را با ديواره بتني پوشش داده اند.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين پل در دوره پهلوي توسط مهندسان ايتاليايي بر روي پايه کار پل قديمي عصر صفوي احداث گرديده است.
 مشخصات فني:
اين پل داراي يک دهانه با قوس بيضي خوابيده مي باشد که با طاق دزدهايي در دو طرف (هر طرف چهار طاق) پوشش داده شده است. اين طاق دزدها که روي قوس اصلي قرار گرفته داراي دهانه يکسان مي باشد ولي ارتفاع آنها متفاوت مي باشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل بر روي رودخانه فيروزآباد – يکي از سرشاخه هاي فرعي قزل اوزن بنا شده است و گذر وسائط نقليه سبک و سنگين و عابر پياده را تأمين مي کند.

پل قره سو (زاغالان)
اين پل بر روي رودخانه بالخلو ساخته شده و داراي 7 دهنه است. بناي آن را به دوره صفويه نسبت داده اند. ظاهراً پل توسط شخص خيري بنام مسير حمزه ننه کران مورد بازسازي قرار گرفته است
.

 

 

 

 پل کلخوران
 اين پل بر روي رودخانه کلخوران در روستايي به همين نام ساخته شده و داراي 6 دهنه است. بناي اصلي آنرا به دوره سلجوقي و ايلخانيان نسبت مي دهند که گويا در دوره صفويه تعمير شده انام پل: کلخوران
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: اردبيل – روستاي کلخوران
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 877
 ابعاد: 21/80×3/07×4 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه قره چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: 1375 ه.ش
 توصيف معماري:
پل کلخوران، پلي سه چشمه و اجرا شده با پي هاي سنگي و ملات آهکي در ازاره و آجر 20×20 و ملات گچي در طاقها مي باشد. دهانه وسطي پل بزرگتر از دهانه هاي جانبي مي باشد که بصورت متقارن در دو طرف اين دهانه قرار گرفته اند. بزرگتر بودن اين دهانه، باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگاري دوره صفويه بوده و در سال 1375 ه.ش عمليات مرمتي توسط اداره ميراث فرهنگي بر روي اين پل صورت گرفته است.
 مشخصات فني پل:
اين پل شامل سه دهانه آجري با قوس هاي پنج و هفت و موج شکنهاي سنگي ميباشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل در روستاي کلخوران بر روي رودخانه قره چاي واقع شده و گذر وسايط نقليه سبک و افراد پياده مي باشد.
ت. در تاق مياني آن سنگ نوشته اي وجود دارد.


 نام پل: گيلانده
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: کيلومتر 15 جاده اردبيل به آستارا جنب روستاي گيلانده
 قدمت: صفوي
 ابعاد: 27/9×4/15×4/35 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل در مسير ارتباط جاده اردبيل به آستارا بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 1373 ه.ش
 توصيف معماري:
پل گيلانده پلي چهار چشمه با پايه هاي سنگي و طاق و بدنه آجري مي باشد.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگار دوران صفويه بوده و در سال 1373 ه.ش عمليات مرمتي بر روي اين پل صورت گرفته است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل چهار دهانه آجري با پايه هاي سنگي و قوس پنج و هفت مي باشد.
 اقدامات انجام شده با ذکر مشخصات:
مرمت اين پل در سال 1373 ه.ش آغاز گشته و طي اين مرمت آجرهاي قبلي که درزهاي آن باز بودند با ملات خاک و سنگ و پودر سنگ و سيمان سفيد و مقداري گچ در طاق و موج شکنها و دست انداز و بدنه و قسمت هاي مرمت شده بندکشي شده است.

 

 

 نام پل: نادري
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: اردبيل – تپه نادري
 قدمت: پهلوي
 ابعاد: 48/50×6/20×8/20 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 75/1374 ه.ش
 توصيف معماري:
پل نادري، پلي چهارچشمه با پايه ها و نماي سنگي و طاق هاي آجري ميباشد.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل در دوره پهلوي دوم بر روي پلي به يادگار مانده از دوره صفوي که عامل ارتباطي جاده اردبيل به تبريز مي باشد، بنا شده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل چهار دهانه با پايه هاي سنگي و قوس هاي نيم دايره کامل و موج شکنهايي به صورت منحني مي باشد.

 نام پل: پرديسان (پرديس)
 نام شهرستان: خلخال
 آدرس: شهرستان خلخال – بخش فيروزآباد – روستاي پرديسان – افشار پائيني
 قدمت: صفوي
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه قزل اوزن بنا شده است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
پل پرديسان ارتباط سرشاخه هاي راه کارواني اردبيل – زنجان را فراهم مي کند. در سال انهدام پل دختر قافلانکوه توسط گروه فرقه دموکرات آذربايجان دهانه وسطي پل منهدم شده است.


 

 نام پل: يدي گوز (هفت چشمه)
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: اردبيل – ميدان پانزده خرداد ابتداي خيابان ساحلي
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 875
 ابعاد: 46/70×3/80×3/70 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 1374 ه. ش
 توصيف معماري:
پل يدي گوز داراي هفت چشمه با پايه هاي سنگي و طاق هاي ضربي جناقي آجري مي باشد. اين چل حالت تقارن داشته و دهانه وسطي، باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين پل يادگار دوره صفويه بوده و از سال 1374 ه. ش عمليات مرمتي آن شروع گرديده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل هفت دهانه آجري با قوس پنج و هفت و موج شکنهاي سنگي مي باشد ملات بکار رفته در ساختمان پل، گچ و آهک مي باشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل در اول خيابان ساحلي بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده و گذر وسايط نقليه سبک و افراد پياده را تأمين مي کند

 

 

 

 

پل يعقوبيه
 اين پل نيز متعلق به دوره صفويه است که بر روي رودخانه بالخلو در ابتداي کوچه يعقوبيه ساخته شده است. داراي 5 دهنه با تاقهاي ضربي و آجري و پي سنگي است. نام پل: يعقوبيه
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: اردبيل – محله يعقوبيه
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 876
 ابعاد: 36/75×5×3 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 76-1375 ه.ش
 توصيف معماري:
پل يعقوبيه داراي پنج چشمه با طاق و نماي آجري و موج شکنهاي سنگي مي باشد. اين پل حالت تقارن دارد. دهانه وسطي پل بزرگتر از دهانه هاي جانبي است. بزرگتر بودن پل باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگار دوره صفويه بوده و در سال 76-1375 ه.ش عمليات مرمتي آن شروع شده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل پنج دهانه آجري اجرا شده با قوس پنج و هفت و با موج شکنهاي سنگي مي باشد.
 نوع بهره برداري و خصوصياات بارز پل:
اين پل که بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است در ابتداي کوچه يعقوبيه گذر عابر پياده را تأمين مي کند.

 

منبع: http://www.miras-ar.ir

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:دوشنبه ١٤ اسفند ١٤٠٢