مشخصات مهمانپذیرها

 
 

ردیف

نام، کد

نشانی و ایمیل

تلفن

 

درجه مهمانپذیر

دورنویس

 
 

1

آذربایجان

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513334972

 

1ستاره

 

خیابان کاشانی مابین پیرعبدالملک ویاقوت

_

 

2

آزادی

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222316

 

3ستاره

 

ابتدای خیابان ژنرال

4522222117

 

3

آسیا

استان اردبیل شهرستان پارس آباد

4527222875

 

1ستاره

 

خیابان امام روبروی بازارچه شهید تیمورپور

4527282875

 

4

استقلال

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222172

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر پائین تر از گاومیش گلی

_

 

5

اسلامی

استان اردبیل شهرستان خلخال

452422565

 

1ستاره

 

خیابان 22 بهمن

_

 

6

اسلامی

استان اردبیل شهرستان گرمی

452622824

 

2ستاره

 

خیابان امام

_

 

7

اطلس

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222450

 

2ستاره

 

روبروی آبدرمانی سبلان

_

 

8

الهام

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222433

 

3ستاره

 

انتهای خیابان ژنرال

_

 

9

امید

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222181

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر جنب بانک سپه

_

 

10

امین

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513330093

 

2ستاره

 

خیابان بهشتی بازار صفاپور

_

 

11

ایران

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4512223701

 

2ستاره

 

میدان سرچشمه

_

 

12

ایران

استان اردبیل شهرستان خلخال

4232104

 

2ستاره

 

میدان معلم روبروی اداره پست

 

 

13

باستان

استان اردبیل شهرستان خلخال

423884

 

1ستاره

 

خ امام روبروی مجمع امور صنفی

 

 

14

برادران محسن نژاد

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222055

 

3ستاره

 

خ ولیعصر نرسیده به مهمانپذیر جواد

_

 

15

بعثت

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222719

 

3ستاره

 

انتهای خیابان ولیعصر جنب آبگرم

_

 

16

بهاران

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222477

 

3ستاره

 

روبروی آبدرمانی

_

 

17

بهارستان

استان اردبیل شهرستان مشگین شهر

_

 

1ستاره

 

میدان آزادی

_

 

18

بهراد

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222382

 

3ستاره

 

خ امام ورودی شهر پ 16

_

 

19

بهزاد

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222803

 

3ستاره

 

خیابان طالقانی ابتدای راه کنزق

_

 

20

بهمن

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222062

 

3 ستاره

 

خیابان ولیعصر گاومیش گلی

_

 

21

بهنام

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513330890

 

1ستاره

 

دروازه مشگین روبروی بنگاه حجازی

_

 

22

پارسا

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513337373

 

1ستاره

 

خیابان امام جنب بازار جلالی

_

 

23

پاک نو

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222487

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ساری سو

 

 

24

تقوی

استان اردبیل شهرستان گرمی

4526223806

 

1ستاره

 

خیابان امام خمینی

 

 

25

توحید

استان اردبیل شهرستان بیله سوار

8222526

 

2ستاره

 

خیابان طالقانی

 

 

26

توحید

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222690

 

2ستاره

 

خیابان ژنرال کوچه کامران

 

 

27

جاوید

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222391

 

3ستاره

 

روبروی آبگرم پهنلو

 

 

28

جمشید

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222184

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر پائین تر از گاومیش گلی

 

 

29

جهان

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4512238481

 

2ستاره

 

چهارراه امام

 

 

30

چشم انداز

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222325

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر جنب آبگرم پهنلو

 

 

31

چشمه سار

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222234

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر روبروی گاومیش گلی

 

 

32

حافظ

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222341

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر پائین تر از گاومیش گلی

 

 

33

حسینی

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222114

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر روبروی آبگرم گاومیش گلی

9141539964

 

34

حسینی- ویلا دره

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222188

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر روبروی ساری سو

 

 

35

حمید

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222093

 

3ستاره

 

خ ولیعصر جنب آبگرم پهنلو

 

 

36

خزر

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222214

 

2ستاره

 

خیابان طالقانی جنب آبگرم قهوه سوئی

 

 

37

داورپناه

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222196

 

1ستاره

 

خیابان ولیعصر

 

 

38

دلخوش سرا

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222281

 

1ستاره

 

میدان گاومیش گلی

 

 

39

رضا

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222168

 

1ستاره

 

خیابان ولیعصر نرسیده به پهنلو

 

 

40

رضا

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222329

 

2ستاره

 

خ ولیعصر روبروی آبگرم پهنلو

 

 

41

رضا-استقلال

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222335

 

3ستاره

 

خیابان ژنرال جنب قهوه سوئی

 

 

42

ساحل

اردبیل- آبگرم کوثر

 

 

2ستاره

 

 

 

 

43

ساسان

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222307

 

3ستاره

 

خ ولیعصر پائین تر از گاومیش گلی

 

 

44

ساسان

استان اردبیل شهرستان بیله سوار

8222511

 

2ستاره

 

خیابان بسیج

 

 

45

سان

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222250

 

3ستاره

 

انتهای خیابان ژنرال

 

 

46

ساوالان

استان اردبیل شهرستان پارس آباد

4527282722

 

3ستاره

 

چهارراه امام خمینی

4527287727

 

47

سبلان1

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222190

 

2ستاره

 

میدان گاومیش گلی کوچه سبلان

 

 

48

سبلان2

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222165

 

2ستاره

 

میدان گاومیش گلی

 

 

49

سحر

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222181

 

3ستاره

 

خ ولیعصر بالاتر از آبگرم پهنلو

 

 

50

سرچشمه

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222062

 

3ستاره

 

خ ولیعصر جنب آبگرم پهنلو

 

 

51

سعادت

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522223505

 

2ستاره

 

خ ولیعصر روبروی بانک سپه

 

 

52

سعادت (تعطیل می باشد)

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513333710

 

1ستاره

 

میدان امام حسین بطرف میدان قیام

 

 

53

سعید

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222687

 

3ستاره

 

خ ژنرال جنب بش باجیلار

 

 

54

سهند

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222097

 

3ستاره

 

خ ولیعصر روبروی آبگرم پهنلو

 

 

55

سولماز

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222458

 

2ستاره

 

خیابان دانش روبروی شرکت گاز

 

 

56

سهیل

استان اردبیل شهرستان سرعین

2224532

 

2ستاره

 

روبروی آبگرم گاومیش گلی

 

 

57

شادی

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222328

 

2ستاره

 

خیابان چالدران

 

 

58

شادمان

اردبیل- راه نمین

9143545903

 

1ستاره

 

 

3336296

 

59

شایان

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222219

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر روبروی مخابرات

 

 

60

شقایق

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222008

 

3ستاره

 

خ طالقانی جنب آبگرم قهوه سوئی

 

 

61

شمشیری

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4512246548

 

1ستاره

 

چهارراه امام روبروی فرمانداری

 

 

62

شهریار 1

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222156

 

3ستاره

 

ابتدای خیابان ژنرال

2222156

 

63

شهریار2

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222075

 

2ستاره

 

روبروی آبگرم گاومیش گلی

 

 

64

شیخ غفار

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222314

 

2ستاره

 

خ ولیعصر روبروی بانک سپه

 

 

65

شیرین چشمه

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222287

 

3ستاره

 

خ ولیعصر روبروی ساری سو

 

 

66

صداقت

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513330614

 

2ستاره

 

خ کاشانی نرسیده به میدان امام حسین

 

 

67

صداقت

استان اردبیل شهرستان سرعین

 

 

2ستاره

 

خ ولیعصر پائین تر از چهارراه امام

 

 

68

صدف

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222155

 

2ستاره

 

خیابان امام خیابان ژنرال

 

 

69

صدوقی

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222036

 

3ستاره

 

خ ولیعصر نرسیده به پهنلو

 

 

70

صفا

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513335144

 

2ستاره

 

خ کاشانی نرسیده به میدان امام حسین

 

 

71

صفا

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222405

 

3ستاره

 

خ ولیعصر نرسیده به آبگرم پهنلو

 

 

72

صفا

استان اردبیل شهرستان بیله سوار

8222293

 

2ستاره

 

خیابان فرمانداری

 

 

73

صفوی

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4512230616

 

2ستاره

 

چهارراه امام بطرف عالی قاپو

 

 

74

صنم

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222059

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر روبروی پارک

 

 

75

طالقانی

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222487

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر جنب ویلا روشن نو

 

 

76

طوس

استان اردبیل شهرستان سرعین

4513330049

 

3ستاره

 

خیابان شهید بهشتی روبروی مسجد

 

 

77

عارف

استان اردبیل شهرستان سرعین

4512222318

 

2ستاره

 

خیابان ژنرال- اول جاده ویلادرق

 

 

78

عارف

استان اردبیل شهرستان سرعین

452222576

 

2ستاره

 

خیابان دانش جاده اداره گاز

 

 

79

عدل

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222217

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر روبروی مخابرات

 

 

80

عینی (آیلار)

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522322281

 

2ستاره

 

ورودی شهر

 

 

81

فردوس

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222506

 

3ستاره

 

فلکه ساری سو

 

 

82

فردوسی

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513338428

 

1ستاره

 

خیابان امام خمینی روبروی بازار جلالی

 

 

83

فرزاد

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222325

 

3ستاره

 

خ ولیعصر پائین تر از گاومیش گلی

 

 

84

فرهنگ

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222675

 

1ستاره

 

جاده آبگرم پهنلو

 

 

85

فیاض

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222517

 

2ستاره

 

ورودی شهر

 

 

86

کارون

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222465

 

2ستاره

 

انتهای خیابان ولیعصر

 

 

87

کامران 1

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222334

 

2ستاره

 

خیابان ژنرال کوچه کامرانی

 

 

88

کامران2

استان اردبیل شهرستان سرعین

 

 

2ستاره

 

خیابان ژنرال کوچه کامران

 

 

89

کاوه

استان اردبیل شهرستان سرعین

04522222003-7

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر فلکه ساری سو

 

 

90

کوثر

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222180

 

3ستاره

 

خیابان بهداری جنب آبگرم گاومیش گلی

 

 

91

کیوان

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222343

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر فلکه ساری سو

 

 

92

گل علی محمدپور

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222588

 

2ستاره

 

خیابان امام نرسیده به مهمانپذیر بهزاد

 

 

93

گل سان

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222335

 

2ستاره

 

خیابان ژنرال جنب قهوه سویی

 

 

94

گلشن

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222100

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر جنب آبگرم پهنلو

 

 

95

گلشن

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4512246644

 

2ستاره

 

خ آیت ا... مدرس روبروی استانداری

 

 

96

محمد کشی زاده

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222021

 

2ستاره

 

خیابان بیله درق

 

 

97

مدرن علی

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222678

 

3ستاره

 

ابتدای خیابان ژنرال

 

 

98

مروارید

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222154

 

2ستاره

 

خیابان ژنرال بالاتر از کاروان 2

 

 

99

مروت

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222473

 

3ستاره

 

میدان گاومیش گلی

 

 

100

مهتاب

استان اردبیل شهرستان پارس آباد

4527283562

 

1ستاره

 

روبروی مسجد جامع

 

 

101

مهر

استان اردبیل شهرستان سرعین

 

 

1ستاره

 

خیابان ولیعصر

 

 

102

میامی

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222337

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر روبروی بانک سپه

 

 

103

نادری

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513333086

 

2ستاره

 

میدان قیام بطرف دروازه مشگین

 

 

104

نگین سوئیت (شاکر)

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222092

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر روبروی مخابرات

 

 

105

افق

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4513331417

 

3ستاره

 

میدان امام خمینی

 

 

106

نونهال نو

استان اردبیل شهرستان اردبیل

4512239101

 

2ستاره

 

چهارراه امام به طرف سرچشمه

 

 

107

وحدت

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222212

 

3ستاره

 

خ ولیعصر پائین تر از گاومیش گلی

2222212

 

108

وحید

استان اردبیل شهرستان بیله سوار

4528222726

 

2ستاره

 

میدان شهرداری

8222725

 

109

وحید

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222064

 

3ستاره

 

خیابان طالقانی ابتدای راه بیله درق

 

 

110

ولیعصر

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222435

 

1ستاره

 

خیابان ولیعصر روبروی گاومیش گلی

 

 

111

هما

استان اردبیل شهرستان سرعین

4522222218

 

2ستاره

 

چهارراه امام

 

 

112

ییلاق

استان اردبیل شهرستان مشگین شهر

4525223335

 

2ستاره

 

خیابان امام

 

 

113

بش باجیلار

استان اردبیل شهرستان سرعین

2222709

 

3ستاره

 

خیابان ژنرال

 

 

114

پانی         2ستاره ممتاز

استان اردبیل شهرستان سرعین

2223812

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر

 

 

115

پرستو       2ستاره ممتاز

استان اردبیل شهرستان سرعین

2224666

 

2ستاره

 

خیابان ولیعصر

 

 

116

سالار

استان اردبیل شهرستان سرعین

2222877

 

3ستاره

 

خیابان طالقانی جنب بنگاه معاملاتی چاپار

 

 

117

میلاد

استان اردبیل شهرستان سرعین

 

 

3ستاره

 

خیابان ولیعصر

 

 

118

نگین

استان اردبیل شهرستان سرعین

2222368

 

3ستاره

 

خیابان طالقانی

 

 

119

حافظ

استان اردبیل شهرستان سرعین

2220008

 

3ستاره

 

پشت کلانتری

 

 

120

همت

استان اردبیل-شهرستان خلخال

4524295233

 

2ستاره

 

خ امام- روبروی عکاسی ارژنگ

 

 

121

پائیز

استان اردبیل- شهرستان اردبیل

3362732

 

3ستاره

 

بازار- خ سیمتری- جنب بازار تختی

3362784

 

منبع: http://www.miras-ar.ir