فرم ثبت نام اینترنتی مشمولان وظیفه متقاضی امریه در استانداری اردبیل از محل سهمیه وزارت کشور

 

توضیحات:

1- پذیرش مشمول وظیفه متقاضی امریه صرفاً ازبین دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های موردنیاز انجام می پذیرد.

2- رشته های تحصیلی مورد نیاز عبارتند از:

جغرافیای سیاسی، جغرافیای طبیعی و انسانی ، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، علوم سیاسی، مدیریت دولتی، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای ، مدیریت (اطلاعات و ارتباطات ) ، مردم شناسی ، مهندسی عمران ، معماری ، کارآفرینی ، مهندسی شهرسازی، مدیریت اجرایی، مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها، مهندسی محیط زیست، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، مدیریت بحران، مدیریت عملیات امداد و نجات ، کامپیوتر، جمعیت شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، مدیریت شهری، حقوق عمومی، حقوق (به مفهوم خاص) ، توسعه روستایی، مدیریت رسانه، کارشناس حرفه ای پدافند غیرعامل، امنیت نرم، امنیت اطلاعات، علوم انتظامی، امنیت اقتصادی، علوم اقتصادی، مدیریت نظارت و بازرسی، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی تکنولوژی نقشه برداری، جغرافیای طبیعی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.

3- متقاضیان دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر ، دارای معدل بالا، بومی منطقه و فاقد کسر خدمت در اولویت پذیرش قراردارند.

4- جذب مشمول وظیفه متقاضی امریه صرفاً برای خدمت در :

  فرمانداری شهرستان گرمی،   فرمانداری شهرستان بیله سوار  و  بخشداری های هیر، ثمرین، سبلان، کورائیم، عنبران، ویلکیج، مرکزی کوثر، فیروز، شاهرود، خورش رستم، ارشق، قصابه، مرادلو، مشگین شرقی، انگوت، موران ، قشلاق دشت، تازه کند، اسلام آباد و اصلاندوز صورت می پذیرد. متقاضیان امریه صرفاً مجازند یک محل خدمت (مثلاً بخشداری عنبران) را انتخاب نمایند.

5- کل سهمیه مجوز استفاده از نیروی امریه پنج نفر در سال 98 می باشد. مشمولان وظیفه متقاضی امریه باید حداقل 3ماه قبل ازتاریخ اعزام نسبت به ثبت نام درقالب این فرم اقدام نمایند.

6- شرایط بومی منطقه ای بودن:

              الف- شهرستان یا بخش محل تولد متقاضی یا همسر وی با شهرستان یا بخش مورد تقاضا یکی باشد.

              ب- فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا بخش محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا بخش مورد تقاضا یکی باشد.

              ج- متقاضی حداقل چهارسال از سنوات تحصیلی (ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان ویا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا بخش موردتقاصا طی کرده باشد.

              د- متقاضی امریه یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان ویا بخش مورد تقاضا را داشته باشند.

7- از آنجا که ثبت نام به صورت خوداظهاری می باشد چنانچه در مرحله بررسی مدارک و گزینش مشخص شود متقاضی امریه با ارائه اطلاعات خلاف واقع ثبت نام کرده از ادامه مراحل بعدی محروم خواهد شد.

 تاریخ ثبت نام
 *
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 نام پدر:
 *
 شماره شناسنامه:
 *
 کد ملی:
 *
 تاریخ تولد:
 *
 محل تولد:
 استان: *    شهرستان: *    بخش:
 بالاترین
مدرک تحصیلی:
 *      رشته تحصیلی(باذکر گرایش): *      دانشگاه محل تحصیل:                                      معدل:
 متقاضی استفاده از اولویت (ایثارگری     بومی بودن    ایتام     متاهل   معاف از رزم      عضویت در بسیج حداقل 6 ماه      نخبگان یا استعدادهای برتر      حافظان یا قاریان برتر قرآن   ) موضوع بند پنج شرایط پذیرش می باشم.
بومی منطقه:
  هستم                    نیستم
 محل خدمت
مورد تقاضا:(یک محل)
 *
 تاریخ اعزام:    
 شماره تماس:
 تلفن ثابت:           تلفن همراه:  *