سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم»
قوانین

ردیف

عنوان

1

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 (اصل 44 و سیاست های  کلی و قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44)

2

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

3

متن كامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

4

سياست هاي كلي نظام در خصوص تشويق سرمايه گذاري

5

برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

6

قانون بودجه 97 کل کشور

7

 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

8

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

9

قانون تامین اجتماعی

10

قانون بازنشستگی

11

قانون بیمه بیکاری

12

ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

13

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

14

قانون تجارت ایران

15

قانون صادرات و واردات

16

قانون امور گمرکی

17

قانون مالیات های مستقیم

18

قانون مالیات بر ارزش افزوده 

19

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی

20

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

21

قانون پولی و بانکی کشور

22

قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

23

قانون بازار اوراق بهادار

24

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)

25

قانون چک

26

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

27

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

28

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی

29

قانون  ثبت شرکت‌ها

30

 قانون اجازه ثبت شعبه  یا نمایندگی شرکت های خارجی

31

قانون مبارزه با پولشویی

32

قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی

33

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

 

منو
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.