سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم»
معرفی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

تلفن ثابت

1

بهروز خلیلی

دکتری علوم دامی

مدیرکل

31251218

2

رحیم رضایی

دکتری مدیریت تولید و عملیات

معاون مدیرکل

31251226

3

قادر صفرزاده

دکتری اقتصاد

کارشناس مسئول امور تولید و اشتغال

31251231

4

ابراهیم سیفی

فوق لیسانس مدیریت مالی

کارشناس مسئول هماهنگی امور سرمایه گذاری

31251233

5

مهری فرهنگ

فوق لیسانس حقوق

کارشناس سرمایه گذاری

31251234

6

علی سجودی

لیسانس مدیریت

کارشناس تولید و اشتغال کشاورزی

31251281

7

ناصر سیدزاده

فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناس حمایت از سرمایه گذاری داخلی

31251281

8

سوسن پناهی 

دکتری صنایع 

کارشناس تولید و اشتغال صنعت و معدن

31251320 

9

محمد کسرایی 

لیسانس فناوری اطلاعات  

مسئول دفتر

 31251218

 

منو
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.