سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم»
بخش کشاورزی

ليست فرصت هاي (طرح هاي PFS دار) اولويت دار سرمايه گذاري بخش كشاورزري استان اردبيل

رديف

عنوان طرح

طرفيت توليد يا بهره برداري (واحد)

ميزان سرمايه  گذاري

زمين هكتار

 

زير ساخت

توضيحات

محل اجراي طرح

ثابت

در گردش

ارزي (ميليون)

وضعيت مطالعه  طرح

آب

(هزار متر مكعب)

برق

(مكاوات)

گاز

(هزار مترمكعب)

1

كشت و پرورش گياهان دارويي

2/35 تن در سال

119952

-

 

100

داراي PFS

1-2 اينچ

 

-

روش آبياري نوين

اردبيل

2

كشت و بسته بندي زعفران

112 كيلوگرم در سال

10126

4935

 

8

داراي PFS

1800متر مكعب در سال

 

-

//

خلخال

3

احداث و توليد محصولات رودخانه اي

13056 تن در سال

1209346

129384

 

100

داراي PFS

1200 متر مكعب در سال

 

255 هزار مترمكعب در سال

//

پارس آباد

4

احداث باغ پسته

428

77404

20830

 

100

داراي PFS

2000 //

30 كيلو وات

-

//

مشگين شهر

5

احداث گاوداري و پرورش گاو شيري 1000 راسي

23000

191781

195015

 

9

داراي PFS

500//

100 //

-

//

پارس آباد

6

پرورش شاه ميگوي آب شيرين

270

826074

77972

 

100

داراي PFS

200//

100 //

-

-

//

7

پرورش ماهيان خاوياري

 

926447

280310

 

50

داراي PFS

450//

3000

500 در سال

-

//

8

توليد دستگاه هاي آبياري كشاورزي

1000 دستگاه در سال

187782

458091

 

4

داراي PFS

30000//

1000

5000 متر مكعب

-

اردبيل

9

طرح فرآوري و بسته بندي عسل

3000 تن در سال

378996

486729

 

5/1

داراي PFS

200 هزار متر مكعب

100

5000 متر مكعب

مستقر در شهرك صنعتي

اردبيل

10

بسته بندي وانجماد پاي مرغ

18000 تن در سال

14922

237477

 

2

داراي PFS

350 هزار متر مكعب

100 كيلو وات

5000 متر مكعب

//

اردبيل

11

توليد فرنچ فرايزر سيب زميني

10000 تن در سال

301823

126434

 

4

داراي PFS

450 هزار متر مكعب

300 كيلو وات

6000 مترمكعب

مستقر در شهرك صنعتي

اردبيل

12

مركز ارائه خدمات دامپزشكي

100 هزار آزمايش در سال

83512

32255

 

2

داراي PFS

1/2 اينچ

80 كيلو وات

500 مترمكعب

-

پارس آباد

13

توليد اتوع پمپ و متعلقات جاه عميق

30000 درسال

315562

164117

 

3

داراي PFS

1/2 اينچ

250 كيلو وات

5500 متر مكعب

مستقر در شهرك صنعتي

اردبيل

14

روغن كشي از دانه هاي روغني

1500 تن در سال

159706

203427

 

3

داراي PFS

1/2 اينچ

50 كيلو وات

2000 مترمكعب

-

كوثر

15

پرورش آلوئه ورا در گلخانه

3320 تن برگ در سال

240478

34369

 

20

داراي PFS

400 متر مكعب در سال

80 كيلووات

150 هزار متر مكعب

-

اردبيل

 

منو
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.