نقشه سایت|صفحه اصلی|تماس با ما|نظرسنجی
سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢
صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > معاونت سياسی امنيتی واجتماعی > دفتر امور اجتماعی وفرهنگی 
دفتر امور اجتماعی وفرهنگی

مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی

 


رضوان باقلاچی

 


شماره تماس:  33230045-045

ایمیلدفتر امور اجتماعی: social@ostan-ar.ir

 

  


شرح وظایف و اهداف دفتر امور اجتماعی  و فرهنگی

1.      بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی و اجتماعی استان و هماهنگی درجهت ارتقاء سطح شاخص های مذکور.

2.     بررسی مسایل اجتماعی و فرهنگی استان و تعیین اولویت هابه منظور ارایه طرح های کاربردی در شوراها و کارگروه های ذیربط .

3.     پیگیری اجرای مصوبات شورای اجتماعی کشوردرسطح استان .

4.      پیگیری و انجام امور دبیرخانه ای  کارگروه تخصصی مربوطه دراستان .

5.     بررسی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اقشار و گروه های مختلف استان  به منظور اتخاذ خط مشی و روش های کاربردی ارتقاء سطح فرهنگ درجامعه .

6.     نظارت و پیگیری وضعیت اماکن عمومی استان به منظور بهبود شرایط ورسیدگی به مشکلات با همکاری دستگاه های ذیربط .

7.     انجام بررسی ومطالعه به منظورشناخت روش های مشارکت مردم در امور اجتماعی و ارایه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت مردمی دراستان با همکاری متفکران ، صاحب نظران ، هنرمندان ، نخبگان و خبرگان علمی و فرهنگی استان .

8. تسهیل روند صدورپروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد و انجام بررسی های لازم درخصوص هویت هیات موسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی دستگاه های ذیربط و دریافت وت نظیم و تکمیل پرونده متقاضیان سازمان های مردم نهاد جهت صدور پروانه تاسیس .

9.  همکاری و ارایه تسهیلات لازم برای واحدهای استانی دستگاه های متولی به منظور توانمندسازی سازمان های مردم نهاد استان مطابق با قوانین ومقررات و تبیین نقش وجایگاه آنها درجامعه .

10.  نظارت مستمر برفعالیت سازمان های مردم نهاد وفق مقررات ازطریق  فرمانداران و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله و اعلام آن به مراجع ذیربط .

11. هماهنگی و ارایه تسهیلات لازم برای واحدهای استانی دستگاه های متولی برای بررسی، مطالعه و شناخت روش های مشارکت سازمان های مردم نهاد در اموراجتماعی و فرهنگی و ارتقاء کیفی این سازمان ها درچارچوب قوانین و مقررات مربوط .

12. هماهنگی و همکاری با فرمانداری ها به منظور توسعه مشارکت های اجتماعی و تشکیل سازمان های مردم نهاد درسطح استان .

13. همکاری برای فراهم آوردن زمینه ترویج نظم و انضباط و ارتقاء امنیت اجتماعی، ارتقای فرهنگ قانونمداری و صیانت ازحقوق شهروندی و رضایت عمومی .

14. فراهم آوردن زمینه ترویج  فرهنگ عفاف وحجاب وصیانت از ارزش های اخلاقی .

15. فراهم آوردن زمینه های لازم درجهت ارتقای وحدت و همبستگی ملی و هویت ایرانی اسلامی با تاکید بر باورها و ارزش های دینی قومی ومحلی .

16. نظارت بردستگاه ها ونهادهای اجتماعی ، فرهنگی متولی درامر پیشگیری آسیب های اجتماعی استان .

17. برنامه ریزی وهمکاری درفراهم آوردن زمینه های لازم درجهت ارتقاء سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نشاط و رضایت عمومی دراستان .

18. هماهنگی ونظارت بر تدوین و اجرای برنامه های ساماندهی امور اجتماعی وفرهنگی مناطق ویژه اجتماعی و سکونتگاه های غیر رسمی .

 

 


 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢