نقشه سایت|تماس با ما|نظرسنجی|صفحه اصلی
سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠

صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > معاونت هماهنگي امور عمراني > معاون هماهنگی امور عمرانی 
معاون هماهنگی امور عمرانی

معاون هماهنگی امور عمرانی


نام و نام خانوادگی: فرزاد قلندری

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی برق(قدرت)

شماره تماس:  33822432-045

 


 

سوابق اجرایی:

1-مدیر دفتر مناطق محروم استانداری اردبیل

2- معاون مدیرکل امورشهری وروستایی استانداری اردبیل 

3- معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردیبل     

4-معاون اداره کل امورشهری وشوراهای استانداری اردبیل

5-نماینده وزارت کشورواستانداری درکمیسیونهای شهرداری وسازمانهای وابسته به شهرداریهای استان

6-نماینده استانداری اردبیل درکمیته انطباق بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تابع استان،مسئول کنترل پروژه واعتبارات عمرانی حوزه معاونت عمرانی استانداری اردبیل

7-سرپرست اداره کل امورشهری وشوراهای استانداری اردبیل

8-مسئول اموردهیاری های استان

9-رئیس دفترحوزه معاونت عمرانی استانداری اردبیل

10- مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها

11- مشاور ومدیرکل دفتر استاندار، روابط عمومی و امور بین الملل

 

 اهداف و وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی

 

1.     ایجاد هماهنگی و نظارت بین واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم طرح های زیربنایی اقتصادی و عمرانی باتوجه به نیازها ، تجارب و اولویت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی استان براساس مصوبات شورای برنامه ریزی  وتوسعه استان درقالب دستورالعمل ها، قوانین ومقررات مربوطه .

2.     نظارت عالیه بربرنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر ازپیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام وضعیت پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع .

3.     انجام هماهنگی های لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب ، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوط برحسب مورد .

4.      تهیه وتنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آنها به منظور استفاده بهینه درتدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی .

5.     پیگیری انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها وبرنامه های عمرانی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به منظور پیشبرد برنامه های عمرانی و همچنین ارایه نظرات دراین زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان .

6.     هدایت و حمایت ازشوراهای اسلامی شهر و روستای استان و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانین و مقررات .

7.     مطالعه وبررسی وضع مناطق روستایی وشهری استان به منظور دستیابی به نیازهای زیربنایی وتسهیلات رفاهی و اولویت بندی آنها و پیگیری اعتبارات مربوط ازمنابع مختلف .

8.     پیشنهاد معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحد های ذیربط در این زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان .

9.     هدایت، راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت دهیاری ها درامورمختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد درسطح استان .

10. بررسی  و پیشنهاد  قیمت های پایه استان وضرایب منطقه ای باتوجه به شرایط خاص هرمنطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تایید .

11. نظارت عالیه برپروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی ازمحل اعتبارات مختلف در قالب آیین نامه شورای فنی استان .

12. نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها وبرنامه ها .

13. نظارت، بررسی و اظهارنظر درخصوص برنامه ها ، اعتبارات و مسایل مالی سالیانه شهرداری ها و دهیاری ها که به تصویب شورای اسلامی می رسد .

14. انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل وحضورفعال درجلسات، مجامع ، شوراها ، کمیته ها ، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد ونظارت برتهیه وتنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات .

15. نظارت برانجام وظایف و اعمال قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل ونقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان .

16. مدیریت، نظارت وهماهنگی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها ، سازمان ها و واحد های ارایه دهنده خدمات درامر جابجایی جمعی مسافران درون شهری دراستان .

17. نظارت وهماهنگی بین امورحمل ونقل وترافیک درون شهری وبرون شهری .

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠