نقشه سایت|تماس با ما|نظرسنجی|صفحه اصلی
سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠

صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > حوزه استاندار > حوزه استاندار 
حوزه استاندار

 

مشاور و مدیرکل حوزه استاندار


 

 

نام و نام خانوادگی: بهروز خلیلی

مدرک تحصیلی: دکترای کشاورزی- گرایش تغذیه

شماره تماس: 33230001-045


 

سوابق اجرایی:

- مشاور وزیر جهاد کشاورزی

- مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل

- سرپرست دفتر استاندار 

-  مشاور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به مدت 6 سال

- مدیر امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

- رییس دبیرخانه طرح توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل به مدت 4 سال و کسب رتبه 1 کشوری

- رئيس كميته برنامه ريزي و فناوري بخش كشاورزي پارك علم و فناوري استان اردبيل

- رئيس ستاد اشتغال و سرمایه گذاری بخش كشاورزي استان اردبيل

 - رییس کارگروه جذب و تسهیل سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان اردبیل

- ریاست کارگروه جذب سرمایه گذاری و ساماندهی شرکت های دانش بنیان استان

- عضو متخصصين علوم کشاورزي و منابع طبيعي ايران

- عضو فعال انجمن جهانی علوم دامی (عضو گروه دامپروری دانشکده سیدنی استرالیا و دوبلین ایرلند- فرصت مطالعاتی دانشگاه كويزلند )

- عضو انتخابی شورای نظام مهندسی کشاورزی استان اردبيل در دوره سوم و دبیر کمیته دامپروری استان به مدت 4 سال

 

- نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در کشور به مدت 8 سال

 شرح وظایف دفتر استاندار

1.  پیگیری ، ساماندهی وتسهیل درروند انجام سریع ودقیق  کلیه امور مربوط به دفتراستاندار.

2.  برقراری ارتباط وتعامل پویا وکارآمد بادفاتر وزارتی ستاد وزارت کشور.

3.  برنامه ریزی وپیگیری برگزاری منظم وبه موقع جلسات مطرح درقوانین موضوعه ونیزآماده سازی مطالب واطلاعات مورد نیاز  .

4.  ایجاد زمینه های لازم برای برنامه ریزی ، هماهنگی ونظارت بروظایف وفعالیت های موظف استانداری .

5.  انجام وظایف اموردفتری استانداروبرقراری ارتباط وهماهنگی با واحدهای تابعه استانداری و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ، سازمان ها ونهادهای ذیربط .

6.  نظارت،هماهنگی وبرنامه ریزی فعالیت هایی که به موجب تشکیلات مصوب تحت نظراستاندارانجام می پذیرد

7.  برنامه ریزی وانجام هماهنگی های لازم درخصوص وظایف محوله به فرمانداری ها ، بخشداری ها، شهرداری هاودهیاری های استان .

8.  برگزاری جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی وواحدهای استانی دستگاه های اجرایی به عنوان دبیر وپیگیری ونظارت براجرای مصوبات شورا.

9.  برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی استانداری و انتشار هرگونه خبر پس از تایید ریاست و یا معاون شورا.

10. تهیه وتنظیم ملاقات های عمومی،مصاحبه های مطبوعاتی،رادیویی و تلویزیونی و سخنرانی های استاندار و معاونین استانداری براساس خط مشی های تعیین شده .

11. نظارت مستمر بر مصاحبه و انتشار اخبار سایر دستگاه ها اعم از مرکزاستان و شهرستان .

12. تشکیل جلسات ، برپایی سخنرانی ها ، برنامه ریزی مراسم وبازدیدهای مسئولین استانداری با همکاری واحدهای مربوط .

13. برقراری  وارتباط مستمربا دبیرخانه  شورای اطلاع رسانی وزارت کشور، بمنظور ایجاد هماهنگی دراجرای سیاست ها و خط مشی های شورای اطلاع رسانی دولت .

14. برقراری و ارتباط مستمربا روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی دراستان به منظور ایجاد هماهنگی وابلاغ سیاست هاوخط مشی های ابلاغی درزمینه وظایف

15.  ارتباط موثر ومستمر با  ایمه جمعه وجماعات ونمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی به منظور افزایش تعامل دررابطه با مسایل مختلف استان وهمچنین مشکلات مبتلا به مردم درحوزه انتخابیه و انعکاس آن به مقامات اجرایی استان .

16. نظارت مستمربرهرگونه انتشار موارد تبلیغاتی وانتشاراتی بخصوص نشریات مکتوب والکترونیکی مرتبط  بااستانداری .

17. انجام وظایف وامورمربوط به تشریفات واموربین الملل واستقبال ازمقامات کشوری ولشکری و مدعوین خارجی با هماهنگی واحدهای مرتبط استانداری .

18. هماهنگی ، سازماندهی و مدیریت ارتباطات رسانه ای ، پایگاه اطلاع رسانی استانداری با استفاده از ابزار نوین فناوری اطلاعات و افکارسنجی عمومی و دستگاهی .

19. همکاری با رسانه های جمعی در انعکاس عملکرد استانداری ، پاسخگویی به هرگونه ابهام در دستگاه مربوطه و نظارت بر هرگونه انتشار جوابیه به رسانه ها.

20. بررسی جراید ورسانه ها، جمع آوری اطلاعات واخبارروز ورویدادهای مهم و انتقال سریع به استاندار.

21. انجام هماهنگی های لازم به منظور تاسیس و نگهداری کتابخانه تخصصی متناسب بانیازهای اطلاعاتی واحدهای مختلف استانداری .

22. تهیه و ارسال گزارش عملکردها واقدامات انجام شده به دفاتر وزارتی و روابط عمومی وزارت کشور.

23.  مستند سازی اقدامات استانداری درقالب تهیه فیلم ، عکس وانتشارات وآرشیو آن .

24. هماهنگی  ونظارت بربرگزاری نمایشگاهها وجشنواره های مرتبط با استانداری .

25. انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری نشست های منطقه ای استان بااستان های کشورهای همسایه .

26. پیگیری واجرای توافقات ومندرجات قراردادهای منعقده ، به ویژه کمیسیون های مشترک استانی باسایرکشورها باهماهنگی واحدهای ذی ربط .

27.  ترجمه وتنظیم اسناد منتشره بین المللی مورد نیاز واحدهای تابعه استانداری و سایردستگاه های استانی .

28. هماهنگی انجام سفرهای خارجی مقامات استانی و همکاری درتهیه متون قراردادهاوتوافقات دوجانبه ، چند جانبه و بین المللی درصورت نیاز.

29. شرکت درکمیسیون های قانونی مرتبط با موضوعات روابط ومناسبات بین المللی باهماهنگی واحدهای ذی ربط .

30. ارزیابی برنامه های مربوط به ملاقات دیپلمات ها، کارشناسان خارجی ، خبرنگاران خارجی بامقامات استانی وپیگیری وتوافقات فیمابین .

31.ارایه پیشنهاد درزمینه ایجادوگسترش مناسبات منطقه ای وبین المللی به واحد ذیربط در وزارت کشور و پیگیری موضوع تاحصول نتیجه .

32. پیگیری واجرای مصوبات اجلاس های منطقه ای وبین المللی مرتبط درحوزه وظایف واختیارات استانی با هماهنگی واحدهای ذی ربط .

33.  هماهنگی ، نظارت وارزیابی سفرهای خارجی مقامات وپرسنل ستادی استانداری وسازمان های وابسته باهماهنگی اموربین الملل  وزارت کشور.

34. بررسی ونظارت بریادداشت تفاهم خواهرخواندگی استان ها باهمتایان خارجی آنها باهماهنگی اموربین الملل وزارت کشور.

35. اطلاع رسانی وراهنمایی متقاضیان درانجام اموراداری خود ازطریق نصب تابلوو تلفن گویا و ...   

 

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠