نقشه سایت|تماس با ما|نظرسنجی|صفحه اصلی
سال 1401 « سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین »
چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١
صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > معاونت هماهنگي امور عمراني > دفتر امور روستايی وشوراها 
دفتر امور روستايی وشوراها

 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها

 


علی قیطانی

تلفن تماس: 33251322-045

 

 

 

 


 

اهداف و شرح وظایف دفتر امور روستایی و شوراها

 

1.     پیگیری تخصیص ، جذب و توزیع اعتبارات مربوط به امور روستایی ازطریق منابع اعتباری مختلف .

2.     هماهنگی وپیگیری به منظور اجرای تفاهم نامه های مشترک سازمان ها ، نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط با امور روستاها ، ابلاغ شده ازسوی وزارت کشور.

3.     نظارت برعملکرد دستگاه ها ، سازمان ها و نهادهای متولی امورروستایی درسطح استان به منظورتحقق توسعه پایدار روستایی .

4.     نیازسنجی دوره های آموزشی وبرنامه ریزی اجرای آنها برای دهیاران ، کارکنان دهیاری ها واعضای شورای  اسلامی روستا.

5.     نظارت برفرایند تهیه بودجه سالیانه وحسابرسی دهیاری های استان براساس دستورالعمل های ارسالی ازسوی  وزارت کشور( سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور).

6.     نظارت وارزیابی عملکرد دهیاری های استان درامورمختلف  خدماتی ، عمرانی ، مالی وسایرموارد .

7.     ابلاغ قوانین و دستورالعمل های مرتبط  با اموردهیاری هابه فرمانداری های تابعه و دستگاه های اجرایی ذیربط دراستان .

8.     مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت وتعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان و ارایه به سازمان برنامه و بودجه استان .

9.     همکاری با واحد های  ذیربط  دروزارت کشور وسایردستگاه های اجرایی در زمینه تهیه وتنظیم معیارها و ضوابط  لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی درروستاها .

 

10. هماهنگی وپیگیری تهیه  وبازنگری طرح های هادی روستایی وسایر طرح های روستایی با همکاری مراجع ذیربط .

11. بررسی شرایط اعطای مجوز تاسیس دهیاری درروستاها واعلام اسامی روستاها ی واجد شرایط به وزارت کشور برای دریافت مجوز تاسیس دهیاری  وپیگیری برای راه اندازی آن .

12. پیگیری جهت رتبه بندی دهیاری ها ازمراجع ذیربط .

13. نظارت و ساماندهی اموراداری و استخدامی دهیاری های استان .

14. انجام امور مربوط به کمسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها و ساماندهی آن درسطح شهرستان و برنامه ریزی جهت توزیع درآمد های حاصله به منظور بهسازی روستاها.

15. راهبری و پشتیبانی امورمربوط به شوراهای اسلامی روستا وبخش .

16. نظارت بربرنامه های عمرانی وگزارش گیری مستمرازنحوه اجرای مصوبات ، قوانین ومقررات وپیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم و عنداللزوم و اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مربوط به منظور رفع موانع با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان .

17. نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و بررسی مصوبات آنها .

18. همکاری با دستگاه های مربوطه درتدوین طرح های توسعه اقتصادی براساس استعدادهای مناطق ، به منظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری ، صنایع کوچک وتبدیلی وصنایع مرتبط با بخش کشاورزی درارایه  پیشنهاد به سازمان برنامه وبودجه استان .

19. انجام هماهنگی و پیگیری لازم ازدستگاه های مربوطه ، بانک ها  و موسسات مالی به منظور پرداخت کمک های فنی و اعتباری ، تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال  روستایی و تهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده براساس دستورالعمل های ابلاغی و قوانین مرتبط  درخصوص تامین تسهیلات بانکی .

20. همکاری با واحد های استانی دستگاه های اجرایی ذیربط  و واحدهای تخصصی دراستانداری به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی:

        1- ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها

        2- فعال سازی تشکل های مردمی وخیرین وبخش خصوصی درزمینه انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی واجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغال زا درمناطق روستایی ، رشد وتوسعه کارآفرینی وایجاد مشاغل جدید ازطریق انجام آموزش های مهارتی وکاربردی متناسب  با نیازهای هرمنطقه 

        3- رفع نیازهای آموزشی  درزمینه دینی ، تربیتی ، علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روحیه خود باوری ، خود اتکایی و عزت نفس در روستائیان .

21. همکاری در توسعه خدمات وبهداشت عمومی درسطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی درخصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه های سلامت ، تامین اجتماعی و سایرخدمات بیمه ای در روستاهای استان .

22. همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان به منظور تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی ازحوادث غیرمترقبه برای تخصیص اعتبارات لازم .

23. پشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاری ها و انجام هماهنگی های لازم دراین زمینه با واحدهای استانی    دستگاه های اجرایی و پیگیری تامین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستا ازسوی واحدهای ذیربط .

24. همکاری با واحدهای مسئول دربررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تایید وابلاغ آنها برای اجرا.

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١