نقشه سایت|تماس با ما|نظرسنجی|صفحه اصلی
سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠

صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > معاونت هماهنگی امور اقتصادی > دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

شخصی

 حسین وطندوست

  دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی


شماره تماس:  33742315-045

ایمیل:     

 

سوابق اجرایی:

1-کارشناس دفتر فنی استانداری اردبیل به عنوان ناظر پروژه های عمرانی،ملی،استانی از سال 75 تا 79

2-کارشناس فنی استان و ناظر عالی شهرداری های استان در امر نظارت از سال 75 تا 79.

3-کارشناس و طراح و ناظر فنی پروژه استادیوم مشگین شهر،نمین،بیله سوار،نهالکاری حریم جاده اردبیل-تونل و اردبیل-سرعین.

4-کارشناس برنامه ریزی کشاورزی استانداری از سال 80 لغایت 82.

5-رئیس گروه کشاورزی استانداری از سال 82 تا کنون.

6-عضو شورای پذیرش و پیشنهادات استانداری از سال 82 لغایت 84.

7- مسئول دبیر خانه کار گروه کشاورزی و منابع طبیعی و آب از سال 82 تا کنون.

8-مسئول کمیته های کارشناسی کار گروه مذکور(جنگل و مرتع-زراعت و باغبانی-دام وطیور وشیلات-آموزش و ترویج-نظارت و عملکرد کار گروه).

9-عضو کمیته راهبردی محصول سیب زمینی سال 88

10-عضو کمیسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی وعضو هیات ارزیابی اراضی کشاورزی استان از سال 82 لغایت 86.

11-مسؤل هماهنگی آرد و نان ودبیر تعزیرات حکومتی آرد و نان استان از سال 82 لغایت 84.

12-عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری به مدت 8 سال.

13-عضو کمیسیون تعیین تکلیف محصولات کشاورزی استان از سال 81 تا کنون.

14-عضو کمیته راهبردی انتقال آب از رود خانه قزل اوزن به دشت اردبیل از سال 87.

15-عضو شورای رفاه کارکنان استانداری سال 82 تا کنون.

16-عضو کمیته اجرایی و هماهنگی استانی شبکه آب خام استان از سال 86 تا کنون.

17-عضو کمیته همایش ملی سرمایه گذاری و کار آفرینی از سال 84 تا کنون.

18-عضو کمیسیون تشخیص اراضی و ابطال اسناد تشخیص حریم روستاها از سال 84 تا کنون.

19-کارشناس رسمی دادگستری  استان اردبیل از سال 84.

20-عضو نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی استان اردبیل از سال 85.

21-عضو کمیته اشتغال شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از سال 89.

22-عضو کمیته ارزیابی و نظارت بر طرح های کشاورزی استان از سال 90.

23-عضو کمیته فنی کشت هیدرو پونیک استان در سال 88.

24-مسول کمیته استقبال از ریاست جمهوری در شهرستان کوثر در سال 90

25-عضو کمیسیون ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت از جنگل و مراتع کشور از سال 91 تاکنون.

26-عضو کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی بخش کشاورزی در سال 92

27-نایب رئیس کمیته اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورای استانی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سال 92

28-مسئول پیگیری جذب تسهیلات کشاورزی قانون توسعه بخش کشاورزی استان از سال 90

29-عضو شورای پایگاه بسیج محله آزادی ستاد 3 امام حسین (ع)

30-نایب رییس کارگروه اموراقتصادی بسیج سازندگی استان

31-عضو گروه تحقیق تخلفات اداری استانداری اردبیل

32-عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری و اشتغال استان

33- مسئول پیگیری مصوبات شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

34-عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استاناردبیل 

35- عضو ستاد گیاهان دارویی استان اردبیل 

36- رییس گروه اشتغال و سرمایه گذاری استنانداری اردبیل 

37- عضو عالی قشر بسیج مهندسین کشاورزی استاناردبیل 

38-عضو هیات تخلفات کارکنان استانداری اردبیل

39-معاون فرماندار اردبیل

40-عضو هیات حل اختلاف کارگری استان اردبیل

41-رییس هیات بازرسی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا

42- مدرس دانشگاه ها و مراکز علمی

 

 


 

 

 اهداف و شرح وظایف دفتر هماهنگی امور اقتصادی

1.  بررسی ومطالعه درامور تولید وارایه پیشنهادات لازم درجهت رفع مشکلات وبهبود وضعیت اقتصادی دراستان براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

2. انجام هماهنگی های لازم به منظورتشکیل  و مدیریت بازارچه های مرزی دراستان براساس ضوابط  ومقررات مربوطه و نظارت و ارزیابی عملکرد آنها با همکاری سایر واحد ها ودستگاه های ذیربط براساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط

3.  پیگیری مسایل ومشکلات اقتصادی مرتبط با بازارچه های مرزی  وتعاونی های مرزنشین .

4. نظارت وپیگیری امور مربوط به گندم ، آرد ونان وهماهنگی جهت ابلاغ دستورات واجرایی شدن تصمیمات ملی درحوزه  مذکور.

5. ساماندهی و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت اجرای مصوبات ستاد هدفمند ی یارانه ها.

6. ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه های مهم اقتصادی بخش خصوصی دراستان  وپیگیری لازم برای رفع مشکلات وموانع احتمالی آنان .

7. هماهنگی ونظارت برفرآیند تهیه وتوزیع  کالا و مایحتاج عمومی ورسیدگی به امور مرتبط  به تنظیم بازار کالا وخدمات استان .

8. انجام هماهنگی لازم درخصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت ومعدن استان ، شهرک های صنعتی و خوشه های صنعتی وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات به دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان .

9. اعمال کنترل لازم وبررسی  مسایل ومشکلات مرتبط  با رنجیره های تامین وتوزیع کالا وایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی .

10. ارایه نظرات وپیشنهادات جهت بهبود وضعیت وپیشرفت فعالیت های اقتصادی وتجاری ، مناطق آزاد تجاری ومناطق ویژه اقتصادی  وسایر دستگاه های اقتصادی مرتبط  براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

11. هماهنگی وبررسی عملکرد بانک های دولتی وخصوصی وموسسات مالی واعتباری وبیمه های دولتی دارای مجوز .

12. پیگیری مسایل مربوط به ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان با همکاری سایرواحدها و دستگاه های ذیربط استان .

13. هماهنگی و همکاری با واحد های استانی دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف اقتصادی (صنعت و معدن ، کشاورزی ، خدماتی و منابع طبیعی استان ).

14. هدایت و راهبری امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان ، ازجمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات درکمسیون ها، شوراها وستادهاو کمیته های ذیربط جهت همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و ارایه تحلیل های لازم به مسئولین ذیربط .

15. شرکت درجلسات مربوط  به امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ( کمیسیون ها ، شوراها ، ستادها ، کارگروه  ها وکمیته ها و زیرمجموعه های آنان ).

16. نظارت وهماهنگی فعالیت های دستگاه های اجرایی مسئول درامرصادرات بمنظور تحقق اهداف وتکالیف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سند توسعه استان وسایرسیاست های کلان اقتصادی .

17.  ایجاد  هماهنگی بین دستگاه های مسئول در امرصادرات بمنظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات بویژه خدمات فنی ومهندسی وترانزیت کالا ازاستان .

18.  هماهنگی به منظور تدوین واجرای برنامه های حمایتی، هدایتی ، فنی وزیربنایی بخش صادرات استان درراستای اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

19.  پیگیری برنامه های مربوط به توسعه صادرات استان درچارچوب سیاست های ابلاغی .

20.  شناسایی  و پیگیری مشکلات واحد های تولیدی – صنعتی  .

21.  پیگیری و نظارت برنامه ی راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله با فساد درمبادلات مرزی ( مناطق آزاد و ویژه ، بازارچه های مرزی ، اسکله های خاص ).

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠