حضرت امام و مقام معظم رهبری

ولی امر مسلمین جهان

روح الله

امام خامنه ای

دیدار با جانبازان

بازدید از ناوشکن جماران

امام خامنه ای

امام خامنه ای

امام خامنه ای و شهریار

روح الله

روح الله

مناظر تاریخی

قلعه شاه عباس

غار گلستان

آب انبار

غار گلستان

آثار باستانی روستای اباذر

آثار باستانی روستای اباذر

آثار باستانی روستای اباذر

غار گلستان

غار گلستان

غار گلستان

آثار باستانی روستای اباذر

قلعه شاه عباس

قلعه شاه عباس

قلعه بوینی یوغون

آثار باستانی روستای اباذر

آثار باستانی روستای اباذر

آثار باستانی روستای اباذر

آثار باستانی روستای اباذر

آثار باستانی روستای اباذر

مناظر طبیعی

تالاب

مراتع

استخر پرورش ماهی

طبیعت

طبیعت زیبای شهرستان نیر

قرمزی کورپی

جاده منتهی به بولاغلار

خروج بخار از زمین(قینرجه)

بولاغلار

طبیعت نیر

طبیعت نیر

بولاغلار

بوینی یوغون

طبیعت شهرستان

طبیعت شهرستان

طبیعت شهرستان نیر

طبیعت شهرستان نیر

طبیعت شهرستان نیر

طبیعت شهرستان نیر

گلزار شهدای شهرستان