نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و هفت «سال حمایت از کالای ایرانی»
جمعه ٢٦ مرداد ١٣٩٧

هسته گزينش

مدیر هسته گزینش استانداری اردبیل

 


   نام و نام خانوادگی: محمد صادق داداشی

   تلفن تماس:  31251513-045

   مدرک تحصیلی: لیسانس حقوق

 


 
شرح وظایف مدیریت هسته گزینش استانداری اردبیل

1.     مطالعه واجرای کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهاو امورمحوله از هیات مرکزی وهیات عالی گزینش و دستگاه ذیربط .

2.     بررسی وتعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی وسیاسی متقاضیان مشمول قانون قبل از ورود  تامرحله قطعیت داوطلبان اشتغال ، مامورین ومنتقلین براساس ضوابط مصوب وملاکهای پذیرش ازجمله : استعلام ازمرکز اسناد، استعلام ازهیات عالی ، مصاحبه ، تحقیق ، ارزیابی وسایر موارد .

3.     رسیدگی به شکایات درمرحله اول تجدید نظر.

4.     بررسی  صلاحیت کارکنان  مورد نیاز هسته ومعرفی به هیات مرکزی گزینش جهت تایید نهایی.

5.     شرکت درجلسات ،گردهمایی ها وبرنامه های آموزشی  هیات مرکزی و هیات عالی گزینش وسایرمراجع .

6.     تشکیل جلسات هسته ،تهیه وتنظیم صورتجلسه وپیگیری مصوبات آن جهت ارایه به هیات مرکزی گزینش .

7.     پیگیری معرفی ،تاییدو صدور احکام انتصاب مسئولین گزینش ازطریق دفتراستانداروهیات مرکزی گزینش.

8.     ایجاد همکاری وهماهنگی لازم  باهیات تخلفات اداری وحراست وسایرمراجع ذیصلاح درامورمحوله .

9.     نظارت وارزیابی عملکرد افرادتحت سرپرستی وپیشنهادعزل ، نصب ، جابجایی ، تشویق وتوبیخ به شورای هسته وانعکاس به هیات مرکزی جهت تصمیم نهایی.

10. نظارت برتشکیل بانک منابع اطلاعاتی گزینش دراستانداری .

11.  پیش بینی  وتامین مصاحبه گران ومحققان فصلی ونیازهای مالی وتدارکاتی هسته .

12. ضبط ونگهداری کلیه مدارک وپرونده ها بارعایت اصول طبقه بندی اسناد.

13. تهیه  گزارشات  وآمار عملکرد دوره ای هسته جهت ارایه به هیات مرکزی گزینش وبالاترین مقام دستگاه .

14. برنامه ریزی  ونظارت دراجرای اتوماسیون  اداری گزینش وهمکاری باسایر دستگاه ها دراین خصوص .

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد.
جمعه ٢٦ مرداد ١٣٩٧