نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و هفت «سال حمایت از کالای ایرانی»
يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

  نام و نام خانوادگی: ارژنگ عزیزی

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

  تلفن تماس: 33742315-045

 

سوابق اجرایی:

- 1366 : معاون مدیرکل دفتر امور اجتماعی و انتخابات بوشهر

- 1368 : بخشدار خفر در شهرستان جهرم

- 1371:  بخشدار کوار در شهرستان شیراز

- 1374:  معاون فرماندار شهرستان گرمی

- 1375:  معاون فرماندار شهرستان پارس آباد

- 1378:  معاون فرماندار شهرستان نور(استان مازندران)

- 1380 : مدیر بازارچه های مرزی استان اردبیل

- 1382: معاون دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل

- 1386 : معاون مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری اردبیل

- 1391 : معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل

- 1391 : مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل

- 1391:  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل

- از سال 1392 مشاور اقتصادی استاندار و مسئول پیگیری طرح های ویژه استان اردبیل

- تالیف مقالاتی در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و چاپ در نشریات سراسری و محلی

 

 


 

 

 اهداف و وظایف دفتر هماهنگی امور اقتصادی


.  بررسی ومطالعه درامور تولید وارایه پیشنهادات لازم درجهت رفع مشکلات وبهبود وضعیت اقتصادی دراستان براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

2. انجام هماهنگیهای لازم بمنظورتشکیل  ومدیریت بازارچه های مرزی دراستان براساس ضوابط  ومقررات مربوطه ونظارت وارزیابی عملکرد آنها با همکاری سایرواحد ها ودستگاه های ذیربط براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

3.  پیگیری مسایل ومشکلات اقتصادی مرتبط با بازارچه های مرزی  وتعاونی های مرزنشین .

4. نظارت وپیگیری امور مربوط به گندم ، آرد ونان وهماهنگی جهت ابلاغ دستورات واجرایی شدن تصمیمات ملی درحوزه  مذکور.

5. ساماندهی وهماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت اجرای مصوبات ستاد هدفمند ی یارانه ها.

6. ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه های مهم اقتصادی بخش خصوصی دراستان  وپیگیری لازم برای رفع مشکلات وموانع احتمالی آنان .

7. هماهنگی ونظارت برفرآیند تهیه وتوزیع  کالا و مایحتاج عمومی ورسیدگی به امور مرتبط  به تنظیم بازار کالا وخدمات استان .

8. انجام هماهنگی لازم درخصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت ومعدن استان ، شهرک های صنعتی و      خوشه های صنعتی وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات به دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان .

9. اعمال کنترل لازم وبررسی  مسایل ومشکلات مرتبط  با رنجیره های تامین وتوزیع کالا وایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی .

10. ارایه نظرات وپیشنهادات جهت بهبود وضعیت وپیشرفت فعالیت های اقتصادی وتجاری ، مناطق آزاد تجاری ومناطق ویژه اقتصادی  وسایر دستگاه های اقتصادی مرتبط  براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

11. هماهنگی وبررسی عملکرد بانک های دولتی وخصوصی وموسسات مالی واعتباری وبیمه های دولتی دارای مجوز .

12. پیگیری مسایل مربوط به ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان با همکاری سایرواحدها و دستگاه های ذیربط استان .

13. هماهنگی وهمکاری با واحد های استانی دستگاههای اجرایی دربخشهای مختلف اقتصادی (صنعت و معدن ، کشاورزی ، خدماتی ومنابع طبیعی استان ).

14. هدایت و راهبری امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان ، ازجمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات درکمسیون ها، شوراها وستادهاو کمیته های ذیربط جهت همکاری وهماهنگی دستگاه های اجرایی و ارایه تحلیل های لازم به مسئولین ذیربط .

15. شرکت درجلسات مربوط  به امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ( کمیسیون ها ، شوراها ، ستادها ، کارگروه  ها وکمیته ها وزیرمجموعه های آنان ).

16. نظارت وهماهنگی فعالیت های دستگاه های اجرایی مسئول درامرصادرات بمنظور تحقق اهداف وتکالیف مرتبط مندرج درسند راهبردملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سندتوسعه استان وسایرسیاست های کلان اقتصادی .

17.  ایجاد  هماهنگی بین دستگاه های مسئول درامرصادرات بمنظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات بویژه خدمات فنی ومهندسی وترانزیت کالا ازاستان .

18.  هماهنگی  به منظور تدوین واجرای برنامه های حمایتی ، هدایتی ، فنی وزیربنایی بخش صادرات استان درراستای اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

19.  پیگیری برنامه های مربوط به توسعه صادرات استان درچارچوب سیاست های ابلاغی .

20.  شناسایی  وپیگیری مشکلات واحد های تولیدی – صنعتی  .

21.  پیگیری ونظارت  برنامه ی  راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله با فساد درمبادلات مرزی ( مناطق آزاد و ویژه ، بازارچه  های مرزی ، اسکله های خاص ).

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد.
يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧