نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و پنج«سال اقتصاد مقاومتی ؛اقدام و عمل»
سه شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٥
اداره كل امور اداری و مالی


  مدیرکل امور اداری و مالی


   نام و نام خانوادگی:لیلا محمدیان

   مدرک تحصیلی: لیسانس حقوق

   لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

   تلفن تماس:  33744201-045

 

سوابق اجرایی و اداری :

 -مسوول بخش خدمات فنی کتابخانه عمومی

- مسوول کتابخانه استانداری

- کارشناس روابط عمومی

- کارشناس انتظامات و امور شورراها بخشداری هیر

-  مشاور فرماندار در امور بانوان (شهرستان نمین)

- معاون امور اداری اداره کل امور اداری و مالی استانداری

سوابق علمی و تحقیقاتی

-  ترجمه کتاب  فقیر و غنی (داستان های کوتاه)

- تحقیق و پژوهش در زمینه عقد نکاح با محوریت نکاح موقت در حقوق مدنی ایران

- تحقیق و پژوهش در زمینه سرقت با محوریت سرقت کودکان(به ویژه در فقه اسلامی و قوانین ایران)

- بررسی آرشیوهای سمعی و بصری در ایران

- بررسی میزان استفاده کارکنان سازمان ها از کتابخانه های سازمانی و تخصصی

 اهداف و شرح وظایف اداره کل امور اداری و مالی

- انجام امور پرسنلی و اداری كاركنان استانداری - فرمانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده .

- انجام تشریفات قانونی استخدامی و اقدام در تهیه و صدور احكام استخدامی در حدود اختیارات تفویض شده .

- اقدام در تكمیل و تنظیم پرونده‌های پرسنلی كاركنان و تهیه خلاصه پرونده و كارت شناسائی و غیره .

-اقدام در اجرای مقررات انظباطی كاركنان .

- تهیه و صدور احكام ، مرخصی های كاركنان در حدود قوانین و مقررات مربوط .

- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همكاری با كمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل و دفتر هماهنگی طرح و برنامه .

- تهیه و صدور احكام انتقال - انتصابات و مأموریت مستخدمین در حوزه استانداری بر اساس قوانین و مقررات .

- ایجاد تسهیلات لازم به منظور تأمین رفاه كاركنان استانداری و واحدهای تابعه .

- ابلاغ مصوبات - بخشنامه ها  و دستورات اداری استانداری به واحدهای مربوطه .

- ارسال و  دریافت تلفنگرام ها و مكاتبات مربوط  به استاندار .

-  دریافت - ثبت و توزیع كلیة مكاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره .

- تفكیك و ارجاع  نامه های رسیده به واحدهای رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه به منظور تسریع در جریان امور .

- انجام امور ماشین نویسی و تكثیر  اوراق - نامه های اداری استانداری .

- بایگانی و نگهداری كلیه مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادی  استانداری .

- نگهداری دفاتر اعتبارات و تأمین هزینه‌ها بر اساس اعتبارات تخصیص  به تفكیك موارد و برنامه .

- انجام امور دریافت ها و پرداخت های مستمر غیر مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده .

- تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر استانداری و ثبت و اقام هزینه در دفاتر مربوط 

- تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای كاركنان .

- اقدام در وصول وجوه اعتبارات بر اساس در خواست های صادر  شده .

- انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق محاسبات عمومی و اختیارات تفویض شده .

- رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تكمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوط .

- تهیه فهرست مطالبات كاركنان از بابت  دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط .

- نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم .

- بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و در حدود اعتبارات .

- خرید و توزیع لوازم و ابزار و وسائل مورد نیاز واحدهای تابعه .

- تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید .

- تنظیم سرویس تلفن - روشنائی و تأسیسات و برنامه كار خدمتگزاران - رانندگان و نگهبانان و برنامه كشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه كار آنها .

- مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات .

- انجام امور مربوط به وسائط نقلیه استانداری و واحدهای تابعه . 

 

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای استانداری اردبیل محفوظ می باشد.

سه شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٥