نقشه سایت|تماس با ما|نظرسنجی|صفحه اصلی
سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠

صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری > دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری 
دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

 سید مهدی جوادی

  دکتری (phd) تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

تلفن تماس:  31251289-045

ایمیل:    m.javadi@ostan-ar.ir

 

**- سوابق اجرایی وسیاسی:

- فرماندارشهرستان نیر دراستان اردبیل،حدود 6 سال(ازسال77تا 82).

 - فرماندار شهرستان نمین دراستان اردبیل (از93/1/20 تا 19/3/ 94).

-  مشاوراستانداردراموردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اردبیل.(پست کنونی)

- مدیرکل برنامه ریزی ،نوسازی وتحول اداری استانداری اردبیل.(پست کنونی )

- دبیر انجمن اسلامی معلمان استان اردبیل ازسال  75 تا سال 86 (11سال). 

- عضو شورای مرکزی و نیز دبیرحزب اعتماد ملی استان اردبیل ازسال 85  تا کنون(حدود 11سال). 

- رئیس شورای مشورتی ستاد دکتر روحانی درمرکزاستان اردبیل و نیز،عضو شورای راهبردی ستاد مرکزی دکتر روحانی در استان درانتخابات دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری سال96 .

***- سوابق و برخی اقدامات علمی ،پژوهشی  وفرهنگی:

*- الف- تحصیلات:

- فوق دیپلم ادبیات فارسی از تربیت معلم شهید رجایی تبریز ؛كارشناسی (سال1372) ونیز كارشناسی ارشد (سال 1375)  رشته ی تاریخ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه تهران؛ عنوان پایان نامه :"اوضاع جغرافیایی و تاریخی مغان " ؛ دکتری (phd) تاریخ و تمدن ملل اسلامی ازدانشگاه علوم وتحقیقات (آزاداسلامی) تهران (سال 1385)، عنوان پایان نامه: "مواد تاریخی دردیوان لغات التّرک محمود کاشغری".

*- ب- تالیفات:

1) تالیف، چاپ وانتشارکتاب "كتاب شناسی توصیفی استان اردبیل - بخش نخست – در سال1389".

2) تالیف، چاپ و انتشار كتاب "دیوان لغات الترك محمود كاشغری و اصطلاحات دیوانی درآن"درسال1390

3) ترجمه کتاب"جهان نما"( بخش ایران و قفقاز) ،اثر حاجی خلیفه(کاتب چلبی - م1067ق) ،چاپ و انتشار درسال1391.

4) تالیف بخش دوم "کتاب شناسی توصیفی استان اردبیل"، آماده چاپ.

5) تالیف کتاب "اردبیل و نواحی آن دردایرة المعارف های غیرایرانی"،درحال تکمیل.

6) ترجمه بخش باقی مانده از"جهان نما"ی حاجی خلیفه ،درحال تکمیل .

*- ج- تدریس وهمکاری با دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی:

1)- تدریس در:دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ازسال 1372تا 1378ش، تربیت معلم شهید رجایی اردبیل از سال 1372 تا 1382 ش ،  مركز آموزش عالی علامه طباطبایی اردبیل از سال 1372 تا1382ش، دانشگاه محقق اردبیلی در سال های 1382،94 ش، مركز تربیت معلم آزادگان شهرستان نیر درسال1382ش. دانشگاه تربیت معلم تبریزدر سال 1388.

2) راهنمایی و مشاوره در تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه های تربیت معلم تهران، آزاد اسلامی واحد تاكستان و خوی، پیام نور اردبیل، ازسال 1387تا کنون، بیش از30 عنوان پایان نامه.

*- د - چاپ،انتشار وارائه مقالات بیش از20 مورد.

*-ه - همکاری با مراکزفرهنگی وپژوهشی:

1) كارشناس بررسی كتاب درحوزه علوم سیاسی اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اردبیل در سال 1375 ش.

2) كارشناس تاریخ اسلام،فرهنگ و تمدن اسلامی و مسائل سیاسی صدا وسیمای مركز اردبیل ،از سال 1377 تا  بهمن ماه 1387.

3) اجرای طرح پژوهشی"بررسی نقش بازگشایی مرزبین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری آذربایجان در تهاجم فرهنگی و راه های مقابله باآن"، ارائه به دانشگاه آزاداسلامی اردبیل درتیر ماه 1379ش.

4) اجرای طرح پژوهشی"شناسنامه امنیتی شهرستان نیر"،ارائه به استانداری اردبیل در اسفندماه سال 1379ش.

5) ریاست هیات مؤسس دانشگاه پیام نور شهرستان نیر در سال 1380ش.

6) ازچهره های ماندگار پژوهشی استان اردبیل و ثبت درمجموعه تدوین شده ازسوی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال1381ش.

7 ) عضو شورای علمی- پژوهشی جوانان،مطالعات آذربایجان و گروه تاریخ استان اردبیل در سال 1388.

8) ریاست گروه تاریخ مركز مطالعات فرهنگی قفقاز در استان اردبیل وعضو هیات تحریریه فصل نامه تخصصی "قفقاز" این مرکز ازسال89 تا کنون.

9) عضوشورای مدیریت گروه تاریخ بنیاد دایرةالمعارف استان اردبیل و ویرایش مقالات وتدوین نزدیک به چهارمدخل از مدخل های مربوطه شامل" اردبیل (جغرافیای تاریخی)"،" اردبیل (نام ها  و وجه تسمیه )"، "اردبیل(دردایرة المعارف ها ودانش نامه های غیرایرانی)"،"اردبیل (پیش ازاسلام):،"اردبیل(در دوره ی شروان شاهان و...)"،اردبیل (در دوره ی خان خانی)" ، از سال91 و تدوین و آماده سازی برای چاپ و انتشار "دانشنامه  تاریخ استان اردبیل " با حدود 35 مدخل از دوران پیش از اسلام تا پیروزی انقلاب اسلامی.

10) همکاری با مرکز دایرة المعارف جغرافیای تاریخی جهان اسلام دردو حوزه ایران وقفقاز وتدوین برخی مدخل ها، از جمله "اردبیل" ،"مغان"،"باجروان"،"بیله سوار"،"شکی"،"همشهره". 

 

  اهداف و شرح وظایف دفتر برنامه ریزی ، نوسازی وتحول اداری

1 . هماهنگی وانجام کلیه امورمرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان .

2. هماهنگی وانجام کلیه امورمربوط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری .

3.  بررسی وتجزیه وتحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای باتوجه  به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان .

4.  برنامه ریزی درخصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص  منابع ، طبقه بندی هزینه ها واستفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته ( تهیه وتنظیم بودجه سالانه استانداری وواحدهای سازمانی تابعه ).

5.  تهیه ، سنجش وتنظیم گزارش های لازم ازنحوه اجراء ومیزان پیشرفت طرح ها وبرنامه های استانداری .

6.  تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری وواحدهای تابعه درقالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبارمصوب وپیگیری درتحصیل تخصیص ها .

7.  نظارت بربودجه عملیاتی وارزشیابی عملکرد بودجه استانداری وواحد های تابعه .

8.  هماهنگی وانجام کلیه امورمرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری وواحدهای تابعه .

9. انجام کلیه امورمرتبط  با تشکیلات استانداری وواحد های سازمانی تابعه با هماهنگی واحدتخصصی ذیربط وزارت کشور .

10. پیگیری ونظارت براجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها وبخشنامه ها ومصوبات شورای عالی اداری دراستانداری ، فرمانداری ها وبخشنداری های تابعه .

11.  نظارت عالیه برتحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .

12.  انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستندسازی واصلاح و بهبود فرایند های انجام کاردراستانداری وواحدهای تابعه .

13. نیازسنجی وبرنامه ریزی های لازم درجهت توانمندسازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف  دستیابی به تعالی سازمانی .

14. مطالعه وبررسی مستمرسازمان ووظایف دستگاه ، مستندسازی فرآیند های انجام کاربه منظور تقسیم وظایف واحد هاوتدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وبهبود روش های انجام کاردرسطح استانداری .

15. تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار دربخش های مختلف عمومی وتخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روش ها وتسریع درانجام امور با همکاری واحدهای ذیربط .

16. نیازسنجی آموزشی وتدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری وواحدهای سازمانی تابعه براساس سیاست ها، خط مشی ها وبرنامه های مصوب مراجع ذیربط .

17. تهیه ،تنظیم واجرای برنامه های آموزشی سالانه وآموزش های کوتاه مدت برای مدیران وکارکنان استانداری وواحدهای سازمانی تابعه .

18.  نظارت برحسن اجراوارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی  استانداری وواحدهای تابعه .

19. انجام امورمربوط به صدورگواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته درچارچوب قوانین ومقررات مربوط .

20.  تنظیم شناسنامه آموزشی  کارکنان استانداری وواحدهای تابعه ووابسته .

21.  پیشنهاد انجام کلیه امورپژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش وفناوری استان .

22.  استقرار نظام مدیریت دانش دراستانداری و واحدهای تابعه .

23.  برنامه ریزی  درجهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠